Luonnon- ja riistanhoitosäätiö hakee palvelukseensa

TOIMITUSJOHTAJAA

Haemme TOIMITUSJOHTAJAA

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön (LRS) tarkoituksena on edistää riistanhoitotyötä luonnonhoidon ja kestävän luonnonkäytön pohjalta. Se vaalii suomalaista metsästyskulttuuria ja vaikuttaa metsästyksen säilymiseen ja kehittymiseen, sekä toimii luonnon suojelemisen ja ympäristön taloudellisen hyötykäytön yhteensovittamisen puolesta. Toimitusjohtajamme siirtyy uusiin tehtäviin. Etsimme nyt toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen uutta TOIMITUSJOHTAJAA.

Toimitusjohtaja edustaa säätiötä. Hänen tehtäviinsä kuuluu säätiön toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Toimitusjohtajan vastuulla on myös säätiön hallinto.

Tehtävään valittavalta odotamme:

  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • asiantuntemusta ja palavaa kiinnostusta edistää kestävää luonnon- ja riistanhoitoa Suomessa
  • kiinnostusta vaikuttaa säätiön tavoitteisiin liittyvään päätöksentekoon
  • kykyä itsenäiseen työhön, esiintymistaitoa ja hyvää kielitaitoa

Asiantuntijuutta odotamme joltain seuraavilta aloilta:

  • kestävä metsästys ja riistanhoito, riistapolitiikka
  • kestävä maa- ja metsätalous, luonnonhoidon ja kestävän metsästyksen yhteensovittaminen
  • vesiensuojelu ja monivaikutteiset kosteikot
  • maatalousympäristön tukipolitiikka, erilaisten hankkeiden johtaminen ja niiden
    rahoitusmahdollisuudet

Tiedustelut:

LRS:n hallituksen jäsen Fredrik von Limburg Stirum puh. 040 540 1506, LRS:n nykyinen toimitusjohtaja Kim Jaatinen 040 594 5186 tai LRS:n hallituksen jäsen Markku Laulumaa, puh. 040 704 1843 jolle myös pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen hakemus
palkkatoivomuksineen mahdollisimman pian sähköisessä muodossa osoitteeseen: markkulaulumaa@gmail.com.