Tutustu hankkeisiimme


KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Saaristoluontohanke

Tässä hankkeessa seurataan Itämeren ja saaristoluonnon tilaa seuraavin tavoin:

1. Seurataamme saaristolintujen, etenkin haahkan kannankehitystä ja hyvinvointia. Haahka on erinomainen indikaattori, joka kertoo elinympäristönsä tilasta.

2. Torjutaan vieraslajeja. Tässä keskitymme linnustoa eniten haittaaviin supikoiraan ja minkkiin.
Poistamalla nämä kaksi lajia linnuille arvokkailta pesimäalueilta voimme antaa mahdollisuuden taantuvillekin lintulajeille.

3. Tiedotetaan Itämeren luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä, edistetään vieraspetojen haittavaikutusten ymmärrystä ja niiden poistamisen hyväksyntää yhteiskunnassa. Luodaan uskoa Itämereen ja saaristoluontomme eteen tehtävän työn kannattavuudesta.

Itämeri on ainutlaatuinen meri, jossa kohtaavat sekä järvi- että merilajit. Se on monimuotoinen ja elämää kuhiseva ympäristö. Ihmisvaikutukset leimaavat Itämerta ja sen ympäristöä ja yksi monimuotoisuuden uhka on vieraslajit.

Luonnonlaidunhanke

Luonnonlaitumet edistävät luonnon monimuotoisuutta alkaen maaperän pieneliöstöstä, hyönteisistä ja kasveista luoden niiden myötä arvokkaita ruokailu- ja elinympäristöjä monille nisäkkäille ja linnuille. Laiduntaminen luonnonympäristössä lienee paras esimerkki ruoantuotantotavoista, joilla voidaan nostaa luonnon monimuotoisuutta. Luonnonlaitumet elävöittävät maaseutumaisemaa, ylläpitävät perinneympäristöjä ja mahdollistavat osaltaan luonnon monipuolisen virkistyskäytön esimerkiksi metsästyksessä ja matkailussa. Ne auttavat oikein suunniteltuina ja toteutettuina sitomaan hiiltä ja ravinteita maahan edesauttaen siten ilmastonmuutoksen ja vesistöjen ravinnekuormituksen hillitsemistä. Lisäksi ne edistävät tuotantoeläinten hyvinvointia sekä luovat viljelijöille alustan kaupallistaa osaamistaan entistä paremmin.

Tässä hankkeessa tavoitellaan:

  • Lisää pinta-alaa. Luonnonlaidunten elinvoimaisuuden varmistaminen lähtee liikkeelle pinta-alaa kasvattamalla, samalla laidunten ja niiden hoidon laadukkuudesta tinkimättä.
  • Laaja-alaista osallistumista, jossa alkutuottajat, kuluttajat, viranomaiset, poliitikot, yritykset, tutkijat ja järjestöt ovat sitoutuneita luonnonlaiduntyöhön.
  • Taloudellista hyötykäyttöä. Luonnonlaidunten tulevaisuus turvataan parhaiten varmistamalla edellytykset niiden taloudelliseen hyötykäyttöön.

Luonnonlaidun -hanke etenee

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön Luonnonlaidunhanke alkoi vuonna 2019 kun säätiö tunnisti yhteiskunnallisesti tärkeän, mutta uinuvan aiheen. Tartuttuaan aiheeseen säätiön käynnistämä hanke keräsi nopeasti momenttia ja sai rinnalleen aiheen parissa työskentelevän tuottajayhdistyksen; Luonnonlaidunlihan tuottajat ry. Huhtikuun 2021 alussa hankkeen asiantuntijana aloitti Eriika Lundström. Eriika tekee yhteistyötä viljelijöiden ja eri sidosryhmien kanssa pyrkien lisäämään hoidettujen luonnonlaidunten pinta-alaa. Hän mm. välittää tietoa luonnonlaidunnuksesta, osallistuu tukijärjestelmien kehittämiseen sekä auttaa laidunten ja laiduneläinten yhdistämisessä.  

Eriika Lundström: eriika@luontojariista.fi puh 040 717 8797