Yhteisen luontomme säilyminen on elinehto


MONIMUOTOISEN LUONNON PUOLESTA

Luonnonsuojelijat, metsästäjät, luontoa suojelevat metsästäjät ja metsästävät luonnonsuojelijat ovat  voimavarojamme!

HANKKEEMME

Saaristoluontohanke

Hankkeessa seurataan Itämeren ja saaristoluonnon tilaa, pääosin seuraamalla saaristolintujen, etenkin haahkan kannankehitystä ja hyvinvointia.

Luonnonlaidunhanke

Luonnonlaitumet edistävät luonnon monimuotoisuutta alkaen maaperän pieneliöstöstä, hyönteisistä ja kasveista luoden niiden myötä arvokkaita ruokailu- ja elinympäristöjä monille nisäkkäille ja linnuille.

Aktiivista luonnonhoitoa suojelu- ja talouskäytössä olevilla alueilla


Luonnon- ja riistanhoitosäätiö perustettiin vuonna 2006 edistämään luonnon monimuotoisuuden ja riistalajien karttumista suunnitelmallisen luonnonhoidon keinoin. Tämä työ tähtää alkuperäisten luonnonarvojemme säilyttämiseen myös suojelualueiden ulkopuolisessa ”arkiluonnossa”. Suomen pinta-alasta on noin 90% suojelualueiden ulkopuolella, joten talousmetsissä ja maatalousympäristössä tehtävillä elinympäristönhoitotoimilla on hyvin suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle sekä riistaeläinkantojen elinkyvylle.

Tutustu meihin

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön toimielimiä ovat hallitus, asiantuntijaryhmä sekä yhteistyötahot

Oppaat ja julkaisut

Olemme julkaisseet erilaisia oppaita sekä raportteja ja ohjeita. Voit tutustua niihin sivuillamme.