Heli-Siitari

 

Riistanhoito on tehokasta ympäristötyötä.

Ympäristöakatemia pureskeli ratkaisuja kahden tehopäivän ajan.

Ympäristöakatemiassa rakennettiin ja vahvistettiin yhteistyön väyliä ympäristövaikuttajien ja päättäjien välillä. Alan ”akateemikot” kokoontuivat kaksipäiväiseen kutsuseminaariin syyskuun alussa.

Akatemian teemana oli tänä vuonna metsästys ja riistakantojen kestävä hoito. Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiamies Heli Siitari oli tyytyväinen seminaarin yhteishenkeen, vaikka yksityiskohdissa asioita katsottaisiinkin hieman eri näkökulmista.

Voittajat

Tutkimusjohtaja Paula Horne PTT:stä ja asiamies Heli Siitari LRS:stä voittivat
illanvieton yhteydessä järjestetyn leikkimielisen lajintunnistuskisan naisten sarjan.

 Harmaahylkeen_kallo
Yksi tunnistettava kisassa oli harmaahylkeen kallo.

- Me kaikki tähtäämme kuitenkin samaan päämäärään, eli elävään ja monipuoliseen sekä kestävään ympäristöön. Maatalous, metsästys, metsienhoito ja tulevaisuuden turvaaminen on yhteinen tavoitteemme, Siitari totesi kaksipäiväisen seminaarin päätteeksi.

Kaksi kiivasta seminaaripäivää jättivät jälkeensä selkeän kuvan siitä, miten tärkeää on maisematason suunnittelu. Akatemian aikana puhuttiin paljon myös lintuvesien rakentamisesta ja niiden toteuttamisesta yhteistyössä.

Riistatalous osa biotaloutta

Luonnonvarakeskuksen tutkija Jani Pellikka heitti pöytään yhden tämän päivän suosikkisanoista.

- Itse asiassa kaikki on biotaloutta. Biomassan hoito on biotaloutta. Myös metsästys on biotaloutta, koska siinä tarvitaan riistaeläin ja sen biomassaa, Pellikka haastoi kuulijansa.

Suomen riistakeskuksen Mikael Wikström puhui riistanhoidosta ja metsästyksestä myös taloudellisina mahdollisuuksina maaseudulle. Hänen laskelmansa kertoivat, miten paljon esimerkiksi hallittu metsästysmatkailu voisi tuoda euroja maaseudun yrittäjille ja maanomistajille.

Seminaarin ensimmäisenä päivänä puhuttiin paljon hirvieläinkannoista. Toisena päivänä lennähdettiin painokkaammin siivekkäiden maailmaan. Useissa puheenvuoroissa muistutettiin, että linnut eivät pysyttele valtakunnan rajojen sisällä.

Jarkko Nurmi Suomen riistakeskuksesta esimerkiksi kertoi Fly Way – yhteistyöstä, jota tehdään kansainvälisesti. Tavoitteena on turvata lintulajien tulevaisuus kestävästi pesimäseuduilla ja muuttomatkojen levähdys- sekä talvehtimisalueilla.

Juhani_Pellikka

Tutkija Jani Pellikka puhui erätaloudesta ja riistataloudesta, jotka
kumpikin ovat selkeästi osa biotaloutta.

 

Käytännön tekoja

- Ensimmäinen ympäristöakatemia järjestettiin vuonna 2005, muistutti Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava yhteenvetopuheenvuorossaan. Hän heitti samalla ilmaan kysymyksen siitä onko tällaista eri tahojen kokoontumista, jalkautumista ja ajatusten vaihtoa syytä jatkaa.

Paikalla olleet nyökyttelivät innokkaasti.

Saija Kuusela

Projektipäällikkö Saija Kuusela kertoi metson elinympäristövaatimuksista.
Metso tarvitsee tilaa, suojaa ja ruokaa. Sitä löytyy Kosken kartanon METSO-kohteelta.

 

Tämän syksyn ympäristöakatemian teemana oli metsästys ja riistakantojen kestävä hoito, joka on merkittävä osa luonnonhoitotyötä. Mukana kutsuseminaarissa oli poliittisen kentän vaikuttajia, tutkijoita ja alan ykkösrivin osaajia.

Yhteisiä säveliä haettiin useissa puheenvuoroissa, mutta myös käytännössä. Osanottajat kävivät tutustumassa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajamailla muun muassa Isoahteen kosteikkoon, Kosken kartanon METSO-kohteeseen sekä Kemiönsaarella meren rannan hanhipeltokohteeseen.

Mielenkiintoiset alustukset sytyttivät keskusteluja, joissa osapuolet toivat esiin omia näkemyksiään. Eroja löytyi, mutta suunta ja tavoite olivat kuitenkin selkeästi yhteiset. Halu turvata monipuolinen ja puhdas ympäristö tulevaisuuteen aistittiin vahvasti. Juttu luisti toimivien kosteikkojen, Natura- ja METSO-kohteiden äärellä.

Jotta tässä työssä onnistuttaisiin, on tärkeää viedä viestiä tavoitteista ja keinoista päättäjille ja vaikuttajille. Ympäristöakatemia pyrkiikin lisäämään ympäristötietoutta poliittisessa päätöksenteossa ja ympäristöaiheisten asioiden tiedonkulkua yhteiskunnassa ylipäätään.

Vuoden 2015 YMPÄRISTÖAKATEMIA pidettiin 3.-4.9. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Ympäristöakatemian tällä kertaa järjestäneet Luonnon- ja riistanhoitosäätiö ja Ympäristöareena toteuttivat kaksipäiväisen tapahtuman yhdessä Järki-hankkeen kanssa. Aiheen käsittelyä jatketaan marraskuun lopulla pidettävässä avoimessa seminaarissa Helsingissä.

Kuvat ja teksti Hia Sjöblom

Päättäjiä, tutkijoita, vaikuttajia, toteuttajia ja tekijöitä ryhmäkuvassa vuoden 2015 Ympäristöakatemian maastoretkellä Sjölaxin hanhipeltokohteelle Naturan äärelle.


 

Riistanhoito on tehokasta ympäristötyötä

Riistanhoito on tehokasta ympäristötyötä