Maa- ja metsätalouden järkitekoja ympäristön ja Itämeren hyväksi


Järki
on BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön yhteishanke, joka alkoi tammikuussa 2009 ja jonka ensimmäinen 5-vuotiskausi päättyi vuoden 2013 lopulla. Toinen 5-vuotiskausi käynnistyi tammikuussa 2014.

Järki-hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua maa- ja metsätalousympäristössä - virkistyskäyttömahdollisuudet huomioon ottaen. Maa- ja metsätaloudessa voidaan tehdä monia toimenpiteitä näiden kolmen arvokkaan asian edistämiseksi ruuan tuotannosta tinkimättä. Tutkimusten mukaan tulokset veden laadun ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ovat kuitenkin toistaiseksi olleet riittämättömiä.

Järki-hankkeessa on keskitytty ratkaisemaan ongelmia, jotka hidastavat näiden toimenpiteiden käyttöönottoa maatiloilla. Ratkaisukeinot vaihtelevat käytännön ongelmien helpottamisesta ympäristötukien muutosehdotuksiin. Työtä tehdään sekä ruohonjuuritasolla että päättäjätasolla. Perusajatuksena Järki-hankkeessa on kokonaisvaltaisen ajattelun esille tuominen. Järkevintä on edistää erityisesti niitä maatalouden ympäristönhoitotöitä, joista on useita hyötyjä samanaikaisesti.

Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä BSAG:n ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiantuntijoiden kanssa.

Tarkemmin hankkeesta on tietoa sen omilla verkkosivuilla osoitteessa www.jarki.fi.
 
Riistatekoja Toimintamme tukijat Tutustu toimintaamme Lahjoita idea

 

Järki-hanke

Järki-hanke