Järki uutisia

Tuorein Järki-uutiskirje julkaistiin tiistaina 6.3.2018. 

http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-12018

Riista-asiaa Järki-uutiskirjeissä

Luonnon- ja riistanhoitosäätiön sekä Baltic Sea  Action Groupin yhteinen Järki-hanke on toiminut aktiivisti vuodesta 2009.

Järki-hankkeessa edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua maa- ja metsätalousympäristössä monipuolisesti ja yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Hyvinvoiva ympäristö on yhteinen ilo, etu ja tulevaisuuden turva.

Ruokaa on tuotettava ja maapallosta elinympäristönä on huolehdittava. Järkeviä ratkaisuja etsitään, kehitetään ja niistä levitetään tietoa monella tasolla. Järki-hankkeen uutiskirjeet ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Niissä on ajankohtaista informaatiota myös riistanhoidosta ja metsästyksestä.

Lue lisää Järki-hankkeesta nettisivuilta www.jarki.fi

Järki-uutiskirje 1/2018 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-12018
Järki-uutiskirje 4/2017 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-42017
Järki-uutiskirje 3/2017 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-32017
Järki-uutiskirje 2/2017 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-22017
Järki-uutiskirje 1/2017 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-12017
Järki-uutiskirje 4/2016 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-42016
Järki-uutiskirje 3/2016 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-32016
Järki-uutikirje 2/2016 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-22016
Järki-uutiskirje 19/4/2016  http://www.jarki.fi/fi/valiuutiskirje-1942016
Järki-uutiskirje 1/2016 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-12016
Järki-uutiskirje 4/2015 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-42015
Järki-uutiskirje 3/2015 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-32015
Järki-uutiskirje 2/2015 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-22015
Järki-uutiskirje 1/2015 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-12015
Järki-uutiskirje 4/2014 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-42014-0
Järki-uutiskirje 3/2014 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-32014-0
Järki-uutiskirje 2/2014 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-22014-0
Järki-uutiskirje 1/2014 http://www.jarki.fi/fi/uutiskirje-12014-0

Takaisin etusivulle:   http://www.luontojariista.fi


Riista tarvitsee suojaa ja ruokaa. Maisema on monimuotoisena kaunis. Luonto ja vesistöt pysyvät
paremmassa kunnossa ja ruokaa voidaan tuottaa kestävästi….ja järkevästi.
Kuva Hia Sjöblom.

 

Järki uutisia

Järki uutisia