www.jarki.fi

Jägarna utför i samråd med markägarna det mest betydelsefulla praktiska arbetet för främjandet av den biologiska mångfalden i vårt land. Den planmässiga skötseln för bevarandet av viltstammarna gynnar all biologisk mångfald. Genom främjandet av markägarnas naturvårdsarbete och genom att öka kunskapen bland den stora allmänheten, verkar Natur- och viltvårdsstiftelsen för främjandet av den biologiska mångfalden.

 

etusivun_alapainikkeet1 etusivun_alapainikkeet2

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö